Viktiga järnvägsarbeten påverkar påsktrafiken

Påsken innebär stora störningar i tågtrafiken. Foto: Trafikverket

Trafikverket genomför en rad förbättringsarbeten på järnvägen i hela landet under påskveckan. Därför kommer vissa järnvägssträckor att tillfälligt stängas av, vilket påverkar tågresenärer som åker via Stockholm.

– Avstängningarna är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra viktiga underhållsarbeten och tågtrafiken stoppas för att det ska vara säkert att arbeta på och intill järnvägsspåren men också för resenärerna. När vi stänger av tågsträckor arbetar vi dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt, förklarar Stefan Lindgren som är avdelningschef för Underhåll Stockholm/Öst på Trafikverket.  

För att påverka trafiken och resenärerna så lite som möjligt utförs arbetena under påskveckan då betydligt färre personer arbetspendlar. Arbetena har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter påskens underhållsarbeten.

– Vi har förståelse för att avstängningarna kan bli besvärliga för påskresenärerna eftersom många tåg passerar på de här sträckorna men på sikt kommer våra arbeten att leda till förbättrad framkomlighet för alla, fortsätter Stefan Lindgren.

För resenärer innebär påskens avstängningar att resan tar längre tid än normalt. Därför är det bra att planera sin resa och att vara ute i god tid. Kontakta lokaltrafiken eller ditt tågbolag om du vill veta mer om hur de har planerat trafiken, restider och ersättningstrafik.