Trafikverket bjuder in till leverantörsdag

Trafikverket bjuder in till leverantörsdag.

Trafikverkets leverantörsdag hålls torsdag 11 april i Stockholm för att presentera kommande större affärsmöjligheter år 2019-2022. Verket har många väg- och järnvägsuppdrag över hela landet, dessutom kommer projekt från Danmark, Norge och Finland presenteras.

Generaldirektör Lena Erixon inleder dagen. På plats finns också verksamhetsområdeschefer, projektchefer/projektledare och specialister inom upphandling, miljö och juridik. Presentationer av chefer och projektledare från Trafikverket och de nordiska ländernas motsvarigheter.

Trafikverket har leverantörsteam tillsammans med de 150-200 största leverantörerna på marknaden. Trafikverkets ambition är att tillgodose alla leverantörer med all den information som är relevant, för att kunna bevara och skapa fler lyckade samarbeten.

Nuvarande eller framtida leverantör till Trafikverket har en stor och viktig betydelse för utvecklingen av svensk infrastruktur genom innovation och nya lösningar – något som bidrar till verkets långsiktiga vision: "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.".