Godsbangården i Norrköping flyttas

Foto: Trafikverket

Dragningen av Ostlänken genom Norrköping innebär att godsbangården som idag ligger centralt i Norrköping flyttas ut till Malmölandet, norr om Norrköping.

Dragningen av Ostlänken genom Norrköping innebär att godsbangården som idag ligger centralt i Norrköping flyttas ut till Malmölandet, norr om Norrköping. Vid anläggandet av en ny godsbangård ska planläggningen genomföras i enlighet med lagen om byggande av järnväg.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas.