Ny mötesstation i Skruv

Foto: Viveca Larsson

Mötesstationen för tågtrafik genom Skruv står nu färdig. Det är en viktig pusselbit för att tågtrafiken ska rulla på smidigare på Kust- till Kustbanan mellan Alvesta och Kalmar.

Kust- till kustbanan är en viktig järnvägssträcka för tågpendlare i södra Sverige, inte minst för stora arbetsmarknadsregioner som Kalmar och Växjö. Banan mellan Alvesta och Kalmar är idag enkelspårig, och har haft svårigheter att ta emot en ökad tågtrafik. Med den nya mötesstationen i Skruv förbättras banans kapacitet mellan Lessebo och Emmaboda och gör sträckan mindre känslig för störningar.

– Eftersom kapaciteten nu är förbättrad på sträckan skapas det förutsättningar för tågtrafiken att flyta på bättre. Mötesstationen underlättar för snabbare tåg att köra om långsammare tåg, vilket gör att eventuella förseningar kan lösas på ett smidigare sätt och det blir mindre störningar för tågresenärerna, säger Henrik Andersson, projektledare på Trafikverket.

I och med arbetet med mötesstationen har det även byggts en gång- och cykeltunnel under järnvägsspåren i Skruv. Därmed blir järnvägen mindre av den barriär som tidigare delat upp samhället i två delar.

– Tunneln ersätter en plankorsning som funnits där tidigare, så nu blir det säkrare för både gående och cyklister att korsa järnvägen, säger Henrik Andersson.

Kust till kustbanan har under senare år fått mötesspår på flera olika platser utmed sträckan; tidigare har det byggts i Räppe, Åryd, Örsjö och Trekanten och nu även i Skruv. Arbetet är ett sätt att förbättra kapaciteten