Trafikverket lägger ned järnvägsnät vid Kristianstad C

Foto: Trafikverket

Trafikverkets generaldirektör har beslutat att en del av järnvägsnätet vid Kristianstad C där underhållet har upphört ska läggas ner. Nedläggningen omfattar vändskiva samt tolv stycken spår som ansluter mot lokstall i Kristianstad, bandel 942 i Kristianstads kommun, Skåne län. Det innebär att denna del av järnvägsnätet inte längre kommer ingå i det järnvägsnät som förvaltas av staten genom Trafikverket.

Beslutet om nedläggning kan överklagas till regeringen. Överklagandet skickas dock till Trafikverket, Överklagandet ska ha inkommit till Trafikverket senast den 25 februari 2019.