Transdev tar kontrakt för hela Norrköpings stadstrafik

Foto: Transdev

Östgötatrafiken meddelade idag att Transdev får fortsätta köra Norrköpings stadstrafik fram till juni 2030. Transdev kör buss- och spårvagnstrafik i Norrköping sedan 2004. Nytt för det här kontraktet är förnyelsen av hela bussflottan med 37 nya bussar varav två nya depåladdade elbussar.

Kontraktet omfattar hela Norrköpings stadstrafik med sina 18 bussar och 25 spårvagnar. Varje år reser åtta miljoner passagerare med Norrköpings stadstrafik. Under kontraktets gång kommer trafiken att utökas med 11 nya busslinjer.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått Östgötatrafiken fortsatta förtroende att driva trafiken i Norrköping. Vi har en riktigt bra lokal kännedom och har kört Norrköpings stadstrafik sedan 2004. Vi kommer fortsätta med det goda arbetet. Det blir också jätteintressant att vara med trafikutökningsprocessen, säger Marie-Louise Arnell, affärschef Transdev Östergötland.

Nytt är att Transdev går in i avtalet med 37 nya bussar varav två helt nya depåladdade elbussar som kommer ersätta den aktuella bussflottan och förbättra komforten för resenärerna. Bussarna kommer upprustas med luftkonditionering, USB-laddare och wifi samt med APC-system som skall räkna faktiskt antal resande.

Östgötatrafiken och Transdev kommer också skriva under ett samverkansavtal som kommer ge riktlinjer för hur parterna kommer arbeta tillsammans framöver för att säkerställa att trafiken förbättras kontinuerligt.

– Både Östgötatrafiken och Transdev vill utveckla trafiken i Norrköping. Vi kommer använda vår internationella erfarenhet från verksamheten vi har i 20 länder samt vår lokala kännedom för att kontinuerligt komma med nya förslag på trafikförbättringar, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige AB.