Bangården i Olskroken byggs om

Orienteringsbild, Trafikverket

Ombyggnaden av bangården i Olskroken görs för att det ska vara möjligt att bygga flera planskillnader och nya spår. Detta kommer öka kapaciteten för en av landets viktigaste järnvägsknutpunkter och kommer minska störningarna i järnvägstrafiken.

Bangården i Olskroken står inför stora förändringar. Sex nya broar och närmare en mil nya järnvägsspår ska anläggas. En fastighet som påverkas av utbyggnaden är det så kallade Westsamhuset. Att bygga Olskroken planskildhet innebär en viss påverkan på närliggande fastigheter. En byggnad som påverkas i hög utsträckning är Westsamhuset, som i och med utbyggnaden hamnar för nära spårområdet.

– Byggnaden hamnar tyvärr för nära den nya järnvägen och måste därför rivas, berättar Andreas Johansson, miljöspecialist. För att dokumentera byggnadens kulturvärden genomförde därför Trafikverket hösten 2018 en antikvarisk inventering, fortsätter Andreas.

Hotell Hallarna, som det kallades då det uppfördes åren 1968-1969, var en del av stadens satsning på de nya Partihallarna. Hotellverksamheten fortsatte i drygt 14 år och därefter blev hotellet flyktingförläggning. Att byggnaden i folkmun ofta kallas för "Westsamhuset" beror på att Westsam Gruppen ägde fastigheten 1986.