Regn påverkar punktligheten under maj

Skyfallen i slutet på månaden innebar översvämningar både söder och norr om Stockholm. Foto: Trafikverket

Avslutningen på maj blev långt ifrån en våt dröm för järnvägen. Skyfall över mellersta Sverige kom att påverka många sträckor vilket bidrog till en punktlighet på 93,6 procent. Totalt ankom 74 833 av 79 908 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid.

– Skyfallen i slutet på månaden innebar översvämningar både söder och norr om Stockholm, och eftersom cirka en tredjedel av alla persontåg i Sverige avgår från, ankommer till eller passerar Stockholm får den här typen av naturhändelser i och runt huvudstaden extra stor påverkan för hela landets tågtrafik säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik.

Utfallet för månaden förklaras så klart inte bara av en regnig avslutning. Under månaden har bland annat ett 20-tal mindre bränder, ett antal urspårningar av banarbetsfordon och ett flertal påkörningar av järnvägsbroar skett som påverkat trafiken. Dessvärre fortsätter också obehöriga i spår vara ett problematiskt område ur såväl ett punktlighets- som ett arbetsmiljöperspektiv.

Men allt är inte problem, i maj inleddes sedvanligt årets banarbetssäsong där Trafikverket fortsätter rusta upp, bygga ut och modernisera anläggningen på väg mot Sveriges nya järnväg.

– De arbeten som nu påbörjas ute i spåren innebär av säkerhetsskäl ofta hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter, vilket gör hela systemet extra störningskänsligt. Att därför kunna konstatera att alla dessa nödvändiga arbeten har löpt på utan större störningar på trafiken är mycket glädjande, framförallt en månad som maj då vi många gånger behövt planera om för att hantera oplanerade och akuta situationer avslutar Roberto Maiorana.