Banedanmark förnyar linjen mellan Köpenhamn och Hvidovre

Banedanmark uppgraderar spåret mellan Köpenhamn och Hvidovre. Foto: Banedanmark

När framtidens klimatvänliga tåg ska tas i bruk är det avgörande att banan är solid och har rätt bärförmåga. Därför måste Banedanmarks ballastrenare nu samla in, rengöra och byta ut stenen under rälsen på linjen mellan Köpenhamn och Hvidovre. Banedanmark håller för närvarande på att förnya spåren mellan Köpenhamn och Høje Taastrup, så att passagerare även i framtiden kan njuta av effektiv och säker trafik på Danmarks mest trafikerade långväga linje.

Som en del av underhållsarbetet är det nu dags att rengöra och byta ut ballasten. Utbytet är en viktig del av banförnyelsen eftersom det är just ballasten som säkerställer att järnvägsspåret är stabilt och att sliprarna hålls ordentligt på plats.

– Med banförnyelsen arbetar vi för närvarande för högtryck för att bidra till att tågpendlarna i huvudstadsområdet kan få en mer effektiv och stabil drift och det är en viktig del av Banedanmarks arbete för att upprätthålla och säkra järnvägens framtid, säger projektdirektör Klaus Studstrup Jørgensen.

x

Stora maskiner sköter om spårförnyelsen. Foto: Banedanmark

Det bästa materialet återvinns och I grund och botten handlar arbetet om att se till att stenmaterialet som kan ses mellan skenorna är i gott skick och är fritt från jord, grus och vegetation. För att kunna göra detta använder Banedanmark den så kallade ballastrengöraren, som är ett stort specialtåg som är speciellt utrustat för arbetet.

När ballastrengöraren långsamt glider över skenorna suger maskinen upp ballasten från spåret och in i maskinen där den rengörs. Sedan sorteras materialet och det som är i gott skick återvinns och återförs till banan. Det är ett utrymmeskrävande jobb, och för pendlarnas skull kommer en del av arbetet att göras på natten, så att spåren blockeras så lite som möjligt under rusningstid.