Banedanmark återöppnar banan mellan Skjern och Herning

Risk för att återöppningen mellan Skjern och Herning kan skjutas upp. Foto: Banedanmark

Fredagen den 26 augusti förstörde kraftigt regn banan vid Kibæk mellan Skjern och Herning. Banedanmark räknar nu med att tågverksamheten på banan kommer att avbrytas till den 26 september. Det finns dock risk för att återöppningen kan skjutas upp om arbetet försenas av oväntade omständigheter.

Skadorna uppstod när stora mängder vatten vid en gångtunnel spolade bort jord och skräp, så att flera meter järnväg förstördes. De inledande undersökningarna visar att orsaken var de enorma mängderna regn, som bar med sig olika material. Dessa material stoppade vattentunneln samtidigt som en damm i en närliggande sjö kollapsade och skickade ytterligare enorma volymer vatten mot järnvägen.

Arbetet med att utreda händelseförloppet är i full gång och parallellt har Banedanmark arbetat med att pumpa bort vatten från området, så att det nu är tillräckligt torrt för att påbörja arbetet med att återupprätta banan.

Banedanmark räknar med att banan återupprättas den 26 september då linjen återupptas för tågdrift. Under de två första dagarna ska köras med reducerad hastighet över den nya tunneln och därefter höjs hastigheten till 80 kilometer i timmen, tills det förväntas kunna köras för fullt sektionshastighet den 12 oktober.

Detta är ett stort byggprojekt som planerades snabbt efter att en nödsituation uppstått. Det finns därför en risk att oväntade förhållanden på vägen eller väderförhållanden kan försena arbetet. Arriva, som kör sträckan, fortsätter att sätta in tågbussar fram till återöppningen och passagerare uppmanas att kolla tidtabellen. Samtidigt uppmanas medborgarna att inte närma sig platsen, eftersom det kan vara farligt att vara i närheten av det skadade spåret.