Banedanmark etablerar ny järnväg från Århus till Silkeborg

Utvärderar möjliga lösningar ny järnväg från Århus till Silkeborg. Foto: Banedanmark

Politikerna har bett Banedanmark att utvärdera möjliga lösningar ny järnväg från Århus till Silkeborg. Samtidigt komma med nya förslag på lösningar inom ett större utredningsområde. Banedanmark ska utreda och området där nya möjliga sträckningar ska sökas.

Syftet med att etablera en ny järnväg från Århus till Silkeborg är att förbättra kollektivtrafiken i Central- och Västjylland. Detta görs genom att minska restiden från Herning och Silkeborg till Aarhus. Den nya järnvägen som studeras är en cirka 30 kilometer lång enkelspårig sträcka där batteridrivna tåg ska köras med en topphastighet av 160 kilometer i timmen. Detta kommer att kunna förkorta restiden mellan Aarhus och Silkeborg med upp till 14 minuter. Den verkliga restidsvinsten kommer dock att bero på rutten och om stationer byggs på sträckan.

Under 2016 gjorde danska transportstyrelsen en första analys där man undersökte ett brett utbud av lösningar. Politikerna har bett Banedanmark att utvärdera tre av dessa lösningar, men samtidigt komma med nya förslag på lösningar inom ett större utredningsområde. Banedanmark ska utreda och området där nya möjliga sträckningar ska sökas.

På den befintliga järnvägen finns en överfart omedelbart före Silkeborgs station, där biltrafiken korsar järnvägen. Vägen är en sydlig tillfartsväg till staden och korsningen orsakar väntetider för bilister när tåg går till och från Silkeborgs station. Banedanmark har ombetts att utreda en uppgradering av denna korsning, för att hitta en lösning som antingen minskar eller eliminerar väntetiderna för vägtrafiken.