Komponentunderhåll viktigt för VR FleetCare

VR FleetCare utvecklar intelligent datastyrt underhåll. Foto: VR FleetCare

VR FleetCare, har omorganiserats på ett serviceorienterat sätt för att befrämja tillväxten och utvidgningen av verksamheten samt för att vidare utveckla tjänsterna och kundupplevelsen. Från och med början av februari 2021 har tjänsterna för alla komponenter inom järnvägsmateriel koncentrerats till det nya verksamhetsområdet Komponentunderhåll.

Flera marknadsundersökningar visar intressanta tillväxtmöjligheter för det nya verksamhetsområdet: enligt undersökningarna kan man se potential inom underhålls- och reparationstjänster av komponenter när man analyserar marknaden i de övriga Nordiska länderna och de Baltiska länderna. Även komponentunderhåll inom spårvagnsfordon och metrotåg är nya potentiella tillväxtområden. Anders Karlsson har utsetts till direktör för det nya affärsområdet.

– Under de senaste åren har vi skapat effektiva och fungerande produktionsprocesser för underhåll av komponenter för järnvägsmateriel och med hjälp av dessa processer kan vi erbjuda tjänster som är konkurrenskraftiga internationellt. Vi kan erbjuda service av reservdelar för alla fordon på spår oavsett märke eller serie, vid behov även i små partier, berättar Anders Karlsson, affärsverksamhetsdirektör för VR FleetCare Komponentunderhåll.

I det finländska underhållsbolaget har man redan i årtionden utvecklat olika metoder för att förlänga livslängden av komponenter. När det gäller komponenter har VR FleetCare valt en princip som sparar naturresurser.

– Cirkulär ekonomi är en viktig del av det vi gör och i framtiden kommer principen att spela en ännu större roll för vår affärsverksamhet. Vi reparerar komponenter och monterar dem tillbaka i stället för att byta ut dem mot nya. Ansvarsfullhet och cirkulär ekonomi är växande globala trender och vi tror att dessa blir vanligare och viktigare i framtiden även inom järnvägssektorn, säger Karlsson. 

VR FleetCares strategiska mål är att utveckla och öka graden av intelligent datastyrt underhåll, och detta kommer att ha en stor inverkan på komponentunderhållet i framtiden. Livscykelkostnaderna för tågmaterielkomponenter är ofta höga. Syftet med intelligent datastyrt underhåll är att förbättra komponenternas pålitlighet och att effektivera livscykelkostnaderna.

– Datastyrt underhåll kommer i framtiden att vara en av de största faktorerna som ger konkurrensfördelar.  Komponenternas pålitlighet och säkerhet kan förbättras samtidigt som livscykelkostnaderna kan minskas. Vi har goda exempel på intelligent underhåll av komponenter: övervakning av boggier ger oss möjlighet att optimera underhållsplanerna, och till exempel hjulprofilmätningar och data från dessa används redan hos oss för optimering av hjulunderhållet, tillägger Karlsson.