Politisk agenda styr vem som ska stå för järnvägsunderhållet

Representanter för underhållsföretagen reagerar på är att det är ideologi som ligger bakom förstatligandet av järnvägsunderhållet. Foto: Paul Brennan

Underhållet av järnvägen har diskuterats i decennier, brister har kritiserats och orsakerna till det. Sedan monopolet skrotades redan 2002 gick Socialdemokraterna till val 2014 på att återta kontrollen av järnvägsunderhållet. En utredning tillsattes efter valvinsten, men slutsatsen att Trafikverket inte kunde klara uppdraget på egen hand var inte det regeringen hade hoppats på. Utredaren Gunnar Alexandersson klargjorde att ett förstatligande av järnvägsunderhållet varken är effektivt eller praktiskt genomförbart. Om detta rapporterar Tidningen Näringslivet

Nu har omfattningen av förstatligandet bantats till att regeringen vill att enbart vissa delar av underhållet ska skötas av Trafikverket i egen regi för att vässa myndighetens beställarkompetens. Företagen som sköter underhållet har i många år tvingats hantera förenklade påståenden om brister i järnvägsnätet, och vem som har ansvaret för det. Frågan är så mycket mer komplicerad än så:

– Trafikverket ska ju utveckla sin upphandlingskompetens och roll, det är en utmaning bara det. Nu säger man att man ska bedriva produktion med vänsterhanden, det är oförskämt mot oss företag. Det här arbetet kräver kunskap och organisering. Det kommer att kollapsa utan oss, säger en kritisk Robert Röder, vd på NRC Group Sverige.

Det företagarrepresentanterna reagerar på är att det är ideologi som ligger bakom förstatligandet. Det handlar inte längre om vem som är bäst lämpad att göra jobbet.

– Det har gjorts analyser och man ser att man gör vinningar av upphandling i konkurrens och att man har fått mer drift och underhåll än man har fått innan. Det är en politisk agenda som styr det här. Det baseras inte på fakta, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen till tidningen.