Tågföretagen kritiskt till Trafikverkets omvärldsanalys

Tågföretagen ger Trafikverkets omvärldsspaning underkänt. Foto: Tågföretagen

Gör om och gör rätt menar Tågföretagen om Trafikverkets omvärldsspaning

En debattartikel i DN om vår förmåga till anpassning och ändrat beteende och en så kallad omvärldsspaning från Trafikverket som ifrågasätter samhällets förmåga till omställning. Samma vecka möter det lilla och hoppfulla det stora oflyttbara berget.

Trafikverkets omvärldsspaning som påverkar hela myndighetens verksamhetsinriktning de närmaste åren, och då inte minst den nationella infrastrukturplaneringen, lämnar dessvärre mycket att önska. Vi ser dagligen ökat tågresande och tillkommande intermodala pendlar i godstrafiken under senare tid.

Men av detta tar rapportförfattarna på Trafikverket inget intryck. Och tydligen har de trender och prognoser som analyserna grundar sig på i mycket liten grad influerats av kriget i Ukraina och den utveckling med kraftigt stigande energipriser och inflation som pågått ett tag nu.

Media har gått hårt åt järnvägen den sista tiden men det är alltför lätt att skylla på enskilda operatörer utan att adressera alla aktörer som tillsammans bidrar till leveransen av tågtjänsterna i Sverige. Givetvis är tågoperatörerna ansvariga för den tjänst de lovar att leverera till kunden men när basen för att producera tjänsten inte finns på plats måste vi lyfta blicken.

Sveriges järnvägsinfrastruktur ägs av staten och förvaltas av Trafikverket. De störningar vi ser och har sett i tågtrafiken beror på att det inte finns tillräcklig kapacitet som svarar upp mot den efterfrågan som finns samt att det är stora brister i kvaliteten på infrastrukturen. Dessa utmaningar har vi inom Tågföretagen under lång tid lyft genom remissvar och dialoger. Vi behöver också påminna oss om att järnvägen är avreglerad i Sverige och trafiken drivs av kommersiella aktörer som verkar i ett sammanhang där avtalen mellan Trafikverket och operatörerna är relativt uddlösa.

Trafikverket har delvis stora problem att leverera tågplaner inom de stipulerade 18 veckorna innan avgång. Tågföretagen betalar samma pris för tågläget oavsett sen leverans, som genererar både ökade kostnader samt minskar möjligheten att sälja biljetter i tid. Och den skada man lider när leverans uteblir kan inte kompenseras med dagens system. Balansen i villkoren är något som nu borde hanteras en gång för alla. Vi har förslag på balans i avtalsrelationen som skulle generera positiva systemeffekter.

Blir den en ny regering inom ett par veckor? Det är knäpptyst just nu – närapå en politisk nyhetstorka. Men nu börjar beskeden om partiernas bemanning av utskottsplatser att trilla in. Det ser just nu ut som att S, V, C eller MP får ordförandeposten i trafikutskottet och att SD får vice ordförandeposten.

Källa: Tågföretagen