Stor brist på lokförare

Lokförarutbildningen är nyckeln till att lösa lokförarbristen menar Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen. Foto: Tågföretagen

Lokförarbristen som råder just nu är något som branschen arbetar intensivt för att komma till rätta med. Det branschen själva gör är att se till att tillhandahålla de LIA-praktikplatser som behövs och samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, för att därmed se till att rätt antal utbildningsplatser beviljas. Därför har Tågföretagen ingått en branschöverenskommelse i syfte att tydliggöra vår roll för att bidra till att lösa lokförarbristen.

− Det är mycket viktigt att vi åtgärdar lokförarbristen som råder i branschen just nu. Under pandemin kunde våra medlemsföretag dessvärre inte anställa i större utsträckning än vad vi gjorde. Det är konsekvenserna av detta som vi behöver hantera nu, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.

I dagsläget råder det ett gap mellan behov och tillgång på vissa nyckelkompetenser där lokförare är en sådan nyckelkompetens. Tågföretagen har i sin årliga analys identifierat ett behov av fler utbildningsplatser och skolorna har skickat in sina ansökningar till MYH. Det är av största vikt att MYH beviljar de lokförarutbildningar som branschen och skolan har ansökt om att få starta. Detta för att säkerställa att tågföretagen kan leverera sina samhällsviktiga tjänster.

Sedan 2015 arbetar tågföretagen och lokförarskolorna tillsammans med en nationell utbildningsplan för lokförare för att säkra innehållet och kvaliteten i utbildningen. Lokförarutbildningen är en ettårig grundutbildning inom ramen för YH och efter examen och anställning hos operatör tar den operatörsspecifika utbildningen vid. Byter lokföraren sedan företag genomgår personen en ny operatörsspecifik utbildning för aktuellt företag.

Sedan 2017 sammanställs även tillgång och efterfrågan på lokförare och utbildningsplatser för att bättre kunna prognostisera resurstillgången framåt.