Sensorer optimerar svenskt järnvägsunderhåll

När järnvägsunderhållet optimeras så ökar banans tillgänglighet. Foto: Vossloh

För att optimera järnvägsunderhållet och ge Trafikverket bättre kontroll över underhållsstatusen, levererar Vossloh sensorutrustning för molnbaserad övervakning av 1000 spårväxlar. Projektet är ett första steg i att digitalisera den svenska järnvägen och syftar till att öka spårtillgängligheten, förebygga trafikstopp och minimera kostnader.

Inom ramen för ett mångårigt kontrakt med Trafikverket, levererar Vossloh övervakning av 1000 spårväxlar i form av en tjänst, en så kallad Solution as a Service, SaaS. Genom att placera sensorer i spårväxlarna, registreras data som till exempel vertikala rörelser i växeln och temperatur. Data skickas sedan vidare från sensorerna till Vosslohs molnbaserade plattform där den analyseras för att bland annat identifiera begynnande fel. Informationen kan även kopplas till förvaltningssystem och BIM-modeller och på så sätt förenkla tillståndsbaserat underhåll.

– Trafikverket har redan en hel del data, till exempel om underhåll och från inspektioner. Med hjälp av sensorerna kommer vi kunna lägga på ytterligare en dimension med data och lära oss känna igen signaler som visar statusen på en spårväxel och när ett fel är på väg att uppstå, säger Annika Jahnke, Chief Connected Asset Analyst på Vossloh Nordic.

Genom att analysera förändringarna i spårväxlarnas accelerationsprofiler – det vill säga vibrationer som orsakas av tågets längd, axelavstånd och antal vagnar och hur vibrationerna fortplantas genom spårväxeln – och koppla dem till händelser som till exempel slitage av makadamen under spåret – kan man förutsäga fel redan innan de uppstår.

Samtidigt kan man sätta gränsvärden för när underhåll behöver utföras och därmed förhindra att det uppstår fel som stoppar trafiken. Ett sådant prediktivt tillståndsbaserat underhåll skapar många fördelar.

– När underhållet optimeras så förhindrar vi inte bara oplanerade avbrott och ökar banans tillgängligheten. Vi undviker också att underhåll genomförs onödigt tidigt. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg som ger omfattande besparingar. Exakt hur mycket pengar man kan spara vet vi om några år, säger Annika Jahnke.

Systemet är utvecklat av Vossloh Nordic tillsammans med DB Systemtechnik, ett dotterbolag till Deutsche Bahn.