Train & Rail öppnar på Stockholmsmässan 25–27 april 2023

Train & Rail är branschens nya mötesplats som arrangeras av Stockholmsmässan och Swedtrain i samarbete. Foto: Stockholmsmässan

Det öppnar sig stora möjligheter för svenska företag att knyta nya kontakter och etablera sig i regionen när den nya mötesplatsen Train & Rail öppnar portarna på Stockholmsmässan 25–27 april 2023. Invest Stockholm jobbar aktivt för nya investeringsmöjligheter i Stockholm genom stöttning och rådgivning för alla som vill investera, etablera, expandera eller flytta sitt företag till regionen.

– Vi stöttar med den expertis som krävs för att få en etablering på plats, skräddarsytt och kostnadsfritt. Våra tjänster omfattar bland annat att matcha investerare med möjligheter och att ge råd och praktisk hjälp vid etablering och expansion av ett företag, säger Erik Krüger, Head of Investment and Establishments vid Invest Stockholm.

– Utifrån ett investeringsperspektiv skapar en ny branschmötesplats som Train & Rail fantastiska möjligheter att lyfta investeringspotentialen i Stockholm. Det kan i sin tur resultera i nya samarbeten och lönsamma affärer, men också ge positiv näring till besöksnäringen i regionen.

Erik Krüger berättar att Invest Stockholm aktivt tittar på varje enskild mässa i regionen och listar potentiella möjligheter. Han ger Nordbygg som exempel, som återkommande skapar stora investeringar i regionen men också i hela landet.

– Det är mycket positivt att järnvägsbranschen valt Stockholm som sin nya mötesplats. Vi kommer att kunna möta marknadens behov bra, eftersom vi rankas som en av de mest innovativa regionerna i världen och har många projekt som tangerar Train & Rails målgrupper, säger Erik Krüger.

– Train & Rail 2023 är särskilt intressant för oss, eftersom upphandlingarna för Ostlänken drar igång nästa år och därför attraherar utländska infrastrukturföretag som vill investera i regionen, säger han.

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping och den första delen av nya stambanor i Sverige. En utbyggnad av järnvägen som bidrar till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg.

Monika Johannesen, projektledare för Train & Rail på Stockholmsmässan håller med:

– Train & Rail ligger helt rätt i tiden, med möjlighet för alla involverade parter att knyta kontakter och finna nya vägar för samverkan. Tillsammans med branschen skapar vi här en viktig arena för hur vi ska utveckla Sveriges järnvägar, säger hon.

Train & Rail är branschens nya mötesplats som arrangeras av Stockholmsmässan och Swedtrain i samarbete med Järnvägsentreprenörerna, NJS – Forum för Nordiskt Järnvägs Samarbete, Spårvagnsstäderna, Svensk Kollektivtrafik, Swerig och Tågföretagen.