Järnvägsbranschen möts på Tåg & Järnväg i Stockholm

Skapar arena för Sveriges järnvägars utveckling. Arkivbild

Under perioden 2022–2033 har den svenska regeringen beslutat att investera 165 miljarder kronor i drift och underhåll av det befintliga svenska järnvägsnätet och ytterligare 437 miljarder kronor i nya järnvägar och vägar. Denna satsning har en total budget på 881 miljarder kronor. De planerade järnvägssatsningarna i Nationell infrastrukturplan 2022–2033 är mycket omfattande med stora satsningar på det svenska järnvägsnätet.

Delar av dessa finns på sträckor av höghastighetsbanorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg som ska stå klara omkring 2045, enligt regeringen. Budgeten är 799 miljarder kronor, plus 82 miljarder kronor från trängselavgifter, banavgifter och medfinansiering.

– De här stora järnvägssatsningarna skapar ett stort behov av en bra mötesplats skapad av och för järnvägsbranschen. Det är det som gör Tåg & Järnväg i Stockholm till en så viktig satsning, säger Lars Redtzer, chef för Branschutveckling på Sveriges Byggindustrier.

– Vi arbetar för att säkerställa ett välfungerande samhälle med bra infrastruktur. Utvecklingen av den svenska järnvägen är viktig för våra medlemmar och tillsammans med branschen vill vi hitta en bra väg framåt, säger Lars Redtzer. En ny mötesarena med mässa och konferenser på Stockholmsmässan skapar ett gyllene tillfälle för diskussioner och affärer mellan olika parter.

– Tåg & Järnväg i april 2023 kunde knappast komma vid en bättre tidpunkt och ger alla inblandade parter chansen att nätverka och hitta nya sätt att samarbeta på, säger Monika Johannesen, Event Manager för Tåg & Järnväg. Tillgänglighet är nyckeln för att säkerställa att framtidens järnväg ska vara livskraftig och klimatsmart.

– Vi går tillsammans för att skapa en viktig arena för hur vi ska utveckla Sveriges järnvägar, där vi också kan diskutera utmaningar kring hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning, som är initiativtagare till Tåg & Järnväg på Stockholmsmässan. Det är också därför vi i branschen bygger en ny mötesplats – av branschen, med branschen och för branschen – med Tåg & Järnväg i Stockholm. Vi ser fram emot att välkomna besökare från hela Sverige och hela Norden, , säger Gabriel Modéus, generalsekreterare på Swedtrain.