Ny mötesplats i Stockholm för järnvägsbranschen

Train & Rail är järnvägbranschens nya storsatsning på en internationell mötesplats. Foto: Stockholmsmässan

Nästa vår kommer Train & Rail, järnvägbranschens nya storsatsning på en internationell mötesplats, ta plats på Stockholmsmässan. Tågtrafik och hållbara transporter står högt på agendan i Sverige och i Europa, vilket branschen vill fånga upp. Train & Rail går av stapeln 25–27 april 2023.

Inget annat transportsätt är mer aktuellt i Norden än järnväg just nu. Såväl person- som godstrafiken växer snabbt och behovet av att mötas kring pågående projekt och framtidsfrågor har aldrig varit större. Därför blir Train & Rail den självklara mötesplatsen för alla som vill bredda sitt nätverk, ta del av den senaste tekniska utvecklingen och låta sig inspireras av alla de initiativ som tas för att stärka järnvägsbranschens konkurrenskraft.

– Swedtrain har tillsammans med Stockholmsmässan tagit det här initiativet, eftersom våra medlemmar saknat en stark mötesplats av branschen och för hela branschen. Vi ser fram emot att forma den här mötesplatsen till något unikt, som verkligen visar att järnvägen är framtidens bästa och mest hållbara transportmedel, säger Gabriel Modéus, generalsekreterare på Swedtrain.

Intresset för Train & Rail har redan överträffat alla förväntningar. När branschen växer och utvecklingen sker snabbt, ökar också betydelsen av att samla alla – leverantörer, operatörer, intresseföreningar, förtroendevalda och andra beslutsfattare – på en och samma plats.

– Vi har redan ett stort antal företag som bokat monterplats och som på olika vis vill bidra till att skapa ett attraktivt innehåll. Sammantaget många tydliga signaler på att Train & Rail är en mötesplats som branschen efterfrågar, säger Björn Wengse, Event Manager på Stockholmsmässan.

Train & Rail kommer att bli den nytändning som behövs för järnvägsbranschen i Norden. En efterlängtad mötesplats som ger en ordentlig överblick och skapar unika möjligheter till relationsbyggande och framtida affärer.

– Vi ser fram emot Train & Rail där vi tillsammans kan formera oss för att kunna möta de utmaningar framtiden för med sig inom exempelvis hållbarhet, digitalisering och kompetensutveckling. Med allt som händer i branschen och i kölvattnet av pandemin kunde inte tidpunkten vara bättre vald, säger Robert Whyte, Managing Director Alstom Nordics & Russia, som redan bokat plats på mässan.

– Vi ser fram emot en fokuserad arena där utveckling och samarbete får mer plats – en ny, samhällstillvänd mötesplats som ger branschen styrka och sammanhang, fortsätter Robert Whyte.

De ämnesområden som än så länge står i fokus är samhällsnytta & effektivitet, kapacitetsbrist, underhållsskulden, digitalisering, ERTMS, en ny generation järnvägare, offentliga upphandlingar och alternativ finansiering.