Dags för mässan Train & Rail på Stockholmsmässan

Hans Cruse, kanslichef på föreningen Spårvagnsstäderna arrangerar Spårvägsforum. Foto: Spårvagnsstäderna

Den 25–27 april äger Train & Rail rum för första gången. Men det är även då som det senaste i en lång rad av Spårvägsforum går av stapeln – på samma plats. De två arrangemangen Train & Rail och Spårvägsforum kommer under våren 2023 samordnas för att skapa nya och fler möjligheter.

– Spårvägen är på framväxt och det finns synergieffekter att ta tillvara på inom branschen, säger Hans Cruse, kanslichef på föreningen Spårvagnsstäderna som arrangerar Spårvägsforum.

Hans Cruse ser stora fördelar med att samlokalisera de två eventen.

– Stora delar av spårbranschen kommer att vara där. Med en samlokalisering skapas möjligheter som inte vore möjliga om arrangemangen ägt rum separat. Det kan även locka dem som normalt inte hade övervägt ett deltagande. Med tanke på att folk har begränsat med tid så är det en effektivisering för deltagarna.

Spårvägen levde för något decennium sedan lite på undantag i Sverige, eftersom det inte har funnits så mycket spårväg kvar i landet – förutom i Göteborg och Norrköping. Men sedan Stockholm, Lund och snart Uppsala investerat i spårvägar, samtidigt som man bygger nya banor i grannländerna, har spårvägen fått ett nytt liv.

– Därför är det viktigt att hela branschen blir representerad på Train & Rail, säger Hans Cruse.

Även på Train & Rail är man glad över att arrangemangen samordnas.

– Train & Rail handlar om alla hållbara spårburna transporter, och spårvägen är en otroligt viktig del i framtidens mobilitetslösningar. Att samlokalisera med Spårvägsforum ser vi som en självklarhet, säger Monika Johannesen, projektledare för Train & Rail.

Spårvägsforum äger rum två gånger årligen och arrangeras av Spårvagnsstäderna, en förening som verkar bland annat för att underlätta utbyggnad av spårväg i Sverige. På forumet brukar det delta mellan cirka 80 och 100 personer, vilka representerar allt från vagnstillverkare och konsulter till kommuner och regioner. Programmet brukar spänna över ett brett område, från teknik till samhällsutveckling.

– Alla ska ha något att ta till sig på Spårvägsforum, säger Hans Cruse.

Som en del av forumet brukar man även göra studiebesök på spårvägar med lokal anknytning. I Stockholmsmässans fall kan det handla om Spårväg syd.

– Det finns flera olika tillvägagångssätt. Exempelvis kan man ha en guidad tur i Train & Rails mässhall bland utställare som även deltar i Spårvägsforum. Eller så kan frågor som tas upp på presentationer under forumet sedan diskuteras vidare på ett djupare plan hos utställarna i mässhallen. Exakt hur detta ska ske kommer vi att planera de kommande månaderna, säger Hans Cruse.

Train & Rail är branschens nya mötesplats som arrangeras av Stockholmsmässan och Swedtrain i samarbete med Järnvägsentreprenörerna, NJS – Forum för Nordiskt Järnvägs Samarbete, Spårvagnsstäderna, Svensk Kollektivtrafik, Swerig och Tågföretagen.