Vy trotsar Trafikverket och släpper biljetter

Trafikverket ger inte möjlighet att göra biljettbokning med framförhållning. Foto: Vy

Den 5 oktober släpper Vy Tåg julhelgens biljetter till Nattåget Norrland, trots att Trafikverket är försenade med fastställandet av tågtidtabellen.

– Allt fler väljer tåget när de ska resa, inte minst under julhelgen. Många vill boka sin resa i god tid vilket vi vill skapa förutsättningar för. Just nu ger inte Trafikverket oss möjligheten att släppa biljetter med den framförhållning som våra resenärer önskar och därför har vi tagit fram en alternativ lösning, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd på Vy Tåg.  

För att kunna släppa biljetter redan i oktober kommer Vy Tåg att sälja biljetterna på en preliminär tidtabell. Det kommer inte att ske några större justeringar när Trafikverket väl fastställt tidtabellen, och om det sker justeringar kommer Vy Tåg att kontakta alla berörda resenärer i god tid. Under julhelgen kommer det som vanligt gå två nattåg norrut och två nattåg söderut varje dag med undantag för julafton och nyårsafton.

Besöksnäringen har länge lyft behovet av att släppa biljetter med längre framförhållning än den Trafikverket tillhandahåller idag. Därför välkomnar bland annat STF (Svenska Turistföreningen) Vys initiativ.

– Våra medlemmar och gäster får stora problem när tågbiljetter släpps så sent och det är mycket beklagligt att Trafikverket är så försenade med banarbetesplaneringen. Det är därför positivt att Vy arbetat fram en alternativ lösning och släpper julbiljetterna trots brist på besked från Trafikverket. På sikt vill vi se att biljetter från alla tågoperatörer släpps minst ett år i förväg, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och vd Svenska Turistföreningen