Banarbeten runt Umeå påverkar Norrtågstrafiken

Resenärer från Vännäs och Vindeln kommuner att få åka buss. Foto: Vy

Under vecka 37 kommer Trafikverket att utföra omfattande banarnbeten på sträckorna Umeå – Hörnefors samt Umeå – Vännäs. Banarbetet kommer leda till en bättre trafiksituation på sikt men under veckan kommer många pendlare att påverkas. Resenärer från Vännäs och Vindelns kommuner kommer få byta tåg mot buss för att kunna ta sig till och från skola och arbete. Även resande söder om Umeå kommer få åka ersättningsbuss en del av sträckan.

Resenärerna rekommenderas att gå in på Norrtågs hemsida för att få aktuell information om en specifik avgång. Under trafikinformation och pågående banarbeten finns även information om de ersättningsbussar som kommer trafikera sträckorna.   

– Vi vet att många resenärer blir frustrerade vid banarbeten men vi försöker hitta så bra lösningar som möjligt för våra resenärer. Förutom att vi sätter in ersättningsbuss på flertalet av alla berörda avgångar kan resenärer som har pendlarkort även välja att resa med Länstrafikens lbusslinjer, säger Joakim Berg, Marknads- och kommunikationschef på Norrtåg.