Incidenter med obehöriga i Trafikverkets spårmiljö

Spårspring påverkar järnvägens punktlighet. Arkivbild

I maj nådde 78 768 av 87 576 persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,9 procent. Totalt gjordes 973 266 stopp för på- och avstigning längs de järnvägsspår Trafikverket förvaltar. När maj ska summeras är det en sak som sticker ut. Dessvärre handlar det om en toppnotering av det dystrare slaget då spårspring och personpåkörningar inte påverkat punkligheten för en enskild månad i lika stor omfattning sedan 2016.

– Maj var hemsk sett till det stora antalet incidenter med obehöriga i vår spårmiljö. Det är tydligt att vi tillsammans med andra krafter i samhället behöver jobba än hårdare för att öka kunskapen och ändra attityderna. Förutom att vara olagligt, farligt och orsaka förseningar är spårspring också ett allvarligt arbetsmiljöproblem för förarna som inte har möjlighet att väja eller stanna om en person upptäcks på spåren säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

Utöver spårspring har det under månaden inträffat ett antal bränder, fordonsfel och anläggningsfel som också påverkat persontågens punktlighet. Ett glädjetecken är dock att trafikvolymerna fortsätter närma sig nivåerna från före pandemin, även om det fortfarande är för många sent inställda avgångar för att järnvägsbranschen som helhet ska kunna känna sig helt nöjd.

– Det går allt fler tåg, nu ska bara punktligheten upp på de nivåer vi och resenärerna vande sig vid åren 2019 till 2021. Att det 12 kilometer långa spårbytet på södra stambanan mellan Flisby och Nässjö nu äntligen är klart efter tre månaders intensivt arbete blir ett steg i rätt riktning. För punktlighetsarbetet är som bekant mer av ett maraton än en sprint, det finns heller inga genvägar eller förbigångsspår för att nå våra mål – bara ett ihålligt och uthålligt branschsamarbete avslutar Ann-Sofi Granberg.