Banedanmark fasar ut dieseltåg

Banedanmark har byggt en helt ny distributionsstation i Sydhamnen i Köpenhamn. Foto: Banedanmark

Banedanmark håller på att elektrifiera järnvägen så att de gamla dieseltågen kan fasas ut och ersättas med klimatvänliga eltåg. För att leverera tillräckligt med ström till framtidens gröna järnväg har Banedanmark byggt en helt ny eldistributionsstation i Sydhamnen i Köpenhamn.

– Distributionsstationerna är på många sätt den gröna järnvägens bultande hjärta. Det är de som ska se till att leverera nödvändiga mängder el till framtidens elektriska tåg. Jag är därför verkligen glad att distributionsstationen i Sydhavn nu är klar. Det är en milstolpe i vår gröna omställning av järnvägen, säger Jette Aagaard, chef för Banedanmarks Elektrifieringsprogram.

Distributionsstationen i Sydhavnen gör det möjligt för tågen att gå på el till och från Köpenhamns centralstation. En distributionsstation är en kraftförsörjningsenhet nära banan vars huvuduppgift är att skicka rätt mängd el direkt in i luftledningarna. Den nya distributionsstationen i Köpenhamns södra hamn har så stor kapacitet att den skulle kunna försörja cirka 100 000 hushåll med el om den gick på full kapacitet.

Distributionsstationen förser banan med el i riktning mot Vigerslev och Kildebrønde i sydväst, Kastrup i sydost och Köpenhamn H och vidare mot Østerport i norr. Sydhavnens nya kraftverk är en av totalt fyra nya distributionsstationer som byggs i samband med elektrifieringen av järnvägen. Här spelar distributionsstationerna varsin nyckelroll i framtidens klimatvänliga järnväg.

– I framtiden kommer det att finnas betydligt fler eltåg på allt fler linjer. Samtidigt måste dieseltåg fasas ut löpande, därför behöver vi mycket kraft på banan. Därför håller vi på att rusta upp och bygga distributionsstationer i hela landet så att den gröna omställningen stöds, förklarar Jette Aagaard.