Ny tågpendel till Göteborgs hamn

Godstågen från Umeå kommer att köras direkt in på APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn där godset snabbt kan lastas om till fartyg. Foto: Göteborgs Hamn

Nu startar ytterligare en godstågspendel mellan Norrland och Göteborgs hamn. Den nya Umeåpendeln är den senaste i raden av godstågspendlar som kopplar ihop den växande industrin i norr med marknader på andra kontinenter via Göteborgs hamns fartygslinjenät.

Om alla planerade industriinvesteringar i Norrland blir verklighet rör det sig om en historisk satsning på ny teknologi och nya industrier som till stora delar ska bidra till grön omställning. Det kommer innebära kraftigt ökade godsmängder och ett ökat behov av transporter – det menar Anders Hjalmarsson, vd på Västerbottens Handelskammare.

– Det är otvetydigt så. Mycket av det som ska produceras ska söderut, samtidigt som vi kommer att ha ett stort behov av insatsvaror för industrin i norrgående riktning. Men behovet av hållbara transporter gäller såväl sjöfart som järnväg och därför är det också bra att både Umeå hamn och Skellefteå hamn påbörjat investeringarna som ytterligare stärker kapaciteten i vår region.

I den befintliga industrin i Norrland är transportbehovet stort redan idag, och exportmarknaderna finns ofta på andra kontinenter. Därför är regelbundna och tillförlitliga kopplingar till Göteborgs hamns direktlinjenät viktiga för att snabbt få ut produkterna till kunderna. I Göteborgs hamn är järnvägsvolymerna större än någonsin och enligt Göteborgs Hamns försäljningschef Claes Sundmark är norrlandstrafiken är ett av loken som driver på utvecklingen.

– Det finns flera förklaringar till det. Ökat fokus på klimatsmarta transporter är en viktig del, såväl som att kunderna ser att järnvägen är tillförlitlig och effektiv över tid. Och ju längre transportsträckan är, desto mer kommer järnvägen till sin rätt. Från hamnens perspektiv kan vi konstatera att ökad norrlandstrafik också stärker hamnen som garant för näringslivets access till omvärlden.

Det senaste exemplet på den växande norrlandstrafiken är en ny containertågpendel mellan Umeå och Göteborgs hamn. Pendeln som inledningsvis kommer att avgå en dag i veckan i vardera riktning driftas av speditionsbolaget First Row Shipping & Logistics.

– Vi ser ett jättestort behov av den här pendeln och vi har hittat flöden som vi knappt visste existerade som vill åka med. Det fantastiska med just Umeå är att godset är så diversifierat, med många aktörer som skapar en bred mix av framför allt industriell export, säger Nikolas Rowland, vd på First Row Shipping & Logistics.

Tåget, som har kapacitet att transportera 68 containers, lämnar Göteborg på fredag förmiddag. På lördag morgon ankommer det i den nyligen invigda godstågsterminalen i Umeå där det lastas med södergående gods innan avgång mot Göteborgs hamn igen samma kväll. Tåget ankommer sedan direkt i APM Terminals containerterminal på söndagen där anslutande fartyg väntar med direktavgångar till bland annat Asien och USA.

Enligt Anders Hjalmarsson är det många aktörer i transportledet som positionerar sig i Västerbotten och Norrbotten inför det växande transportbehov som väntas. Ett exempel på det är just First Row Shipping & Logistics som redan kommit en bra bit i utvecklingen av sin verksamhet i Norrland.