Ny operatör i Göteborgs hamn

På Arken Kombiterminal i Göteborgs hamn sker omlastning av containrar mellan fartyg, tåg och lastbil. Foto: Göteborgs hamn

Nu får en av Göteborgs hamns terminaler en ny driftsoperatör. Det när järnvägs- och lastbilsterminalen Arken kombiterminal i Ytterhamnarna framöver kommer att driftas av terminalbolaget Gothenburg Roro Terminal. Det nyligen tecknade arrendeavtalet träder i kraft den i december och gäller i tre år framåt.

Arken kombiterminal är ett 65 000 kvadratmeter stort terminalområde i anslutning till hamnens container- och roroterminaler. På terminalen sker omlastning av containrar eller trailers mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen. Med sina sju järnvägsspår och en total spårlängd på 3,360 meter är terminalen främst fokuserad på att hantera järnvägstrafik.

Driften kommer att tas över av en sedan tidigare väletablerad aktör i hamnen – Gothenburg Roro Terminal. Bolaget driver hamnens största roroterminal sedan 2012, där cirka 600 000 roroenheter hanteras varje år med bland annat 16 avgångar i veckan till Storbritannien och flera av de stora godsnaven i Centraleuropa. Roroterminalen och Arken kombiterminal ligger i direkt anslutning till varandra.

– Det finns många nya möjligheter som kommer att kunna realiseras i och med det här – inte minst när Arkens koppling till den intraeuropeiska rorosjöfarten blir tydligare. Exempelvis kommer vi att kunna koppla på terminalens omfattande järnvägstrafik från Norrland till den kommande gröna sjöfartskorridoren via Gent, för vidare järnvägstransport till Turkiet, säger Maria Franksen, VD för Gothenburg Roro Terminal.

Terminalen är av open access-typ, och med en totalkapacitet på 90 000 enheter per år finns fortfarande möjlighet att hantera ytterligare gods.

– Det finns ett växande intresse att köra tåg till Arken Kombiterminal och det nya avtalet med Gothenburg Roro Terminal kommer möjliggöra en fortsatt framgång för den intermodala trafiken i Göteborgs hamn. Arken Kombiterminals läge och närhet till roroterminalen är en stor fördel som nu kan nyttjas ännu effektivare av hamnens kunder och partners, säger Jill Söderwall, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn.