Totalt transporterades 458 000 TEU genom Göteborgs hamn på järnväg under 2021

Gods fraktas på tåg från inlandet till Göteborgs hamn för transport på containerfartyg till exportmarknader. Foto: Göteborgs Hamn

I Göteborgs hamn intensifieras nu samarbetet med hamnens järnvägsanslutna inlandsterminaler. Genom att erbjuda lokal mellanlagring av importcontainers på inlandsterminaler runt om i Sverige vill man möjliggöra ytterligare optimering av kundernas logistikupplägg.

Initiativet presenterades för kunderna tidigare i september av Göteborgs Hamn och APM Terminals Gothenburg – tillsammans med flera av hamnens inlandsterminaler. Syftet är att flytta mellanlagring av importcontainers från hamnen till inlandsterminaler närmare godsets slutdestinationer runt om i Sverige i större utsträckning.

– På inlandsterminalerna finns allt som behövs vad gäller ytor, utrustning, säkerhet och kompetens att hantera och lagerhålla containergods. Logiken i detta är solklar, och vi har fått väldigt bra respons från marknaden när vi nu ytterligare utvecklat detta koncept tillsammans, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn.

I hamnens växande järnvägsnätverk Railport Scandinavia ingår idag ett 30-tal inlandsterminaler på orter runt om i Sverige, och under 2021 transporterades mer containergods än någonsin via systemet. Järnvägstransporterna ökar även sett till andel i hamnen – över 60 procent av containergodset som går över kaj tar numera tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som få andra internationella storhamnar når upp till.

– Järnvägstransporter är tillförlitliga, effektiva, miljövänliga och systemet har hög kapacitet. Järnvägen har också växt sig ännu starkare som landtransportalternativ på senare tid, bland annat på grund av ökade dieselpriser och rådande chaufförsbrist, säger Claes Sundmark.