Göteborgs Hamn vill driva inlandsterminal i egen regi

Göteborgs Hamn och Train Alliance i samarbete om inlandsterminal. Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn och Train Alliance har för avsikt att inleda diskussioner om möjligheter för Göteborgs Hamn att etablera en järnvägsansluten inlandsterminalverksamhet med direktkoppling till Göteborgs hamn och dess fartygslinjenätverk. En avsiktsförklaring är upprättad mellan Göteborgs Hamn och Train Alliance för att se på möjligheterna till utveckling av en inlandsterminal i direkt i anslutning till TEN-nätet i Sigtuna. Tanken är att en eventuell inlandsterminal ska kunna hantera transport och omlastning av olika segment som trailers, container och fordon.

En utgångspunkt är att en eventuell inlandsterminal skall utgöra ett led i Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsarbete, där terminalen ska bidra till att öka takten på transportsektorns fossilfria omställning.

Parterna för också diskussion om plats för en trafiknära underhållsverkstad i Göteborgs hamn för lok och vagn. Detta för att stärka leverans och tillgängligheten för godstransporterna. Parterna ställer sig också positiva till att låta Trafikverket testa att köra ett godståg om 1 000 meter mellan Göteborg och Rosersberg vilket ligger inom ramen för Shift2Rail.