Ovanligt många sena tåg och inställda avgångar

Inledningen av 2022 tuff för tågtrafiken. Foto: SJ

Inledningen på 2022 fortsätter vara tuff för tågtrafiken, och därmed tålamodsprövande för många resenärsgrupper med ovanligt många sena tåg och inställda avgångar. Ett litet trendbrott skedde dock när det omfattande spårbytet på västra stambanan, en av de stora pulsådrorna i järnvägssverige, blev klart före påsk.

– Utöver de problem med anläggningen som präglat våren har vi under april också sett ett stort antal incidenter med obehöriga i spår samt ett nyckfullt väder som orsakat både bränder och snödrev. Det är många faktorer som påverkar punktligheten, och det finns ingen enkel lösning. Arbetet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen måste så klart fortsätta för att vi även under tuffa perioden ska kunna leva upp till och gärna överträffa resenärernas förväntningar. Dessutom måste vi i samverkan med andra berörda aktörer komma tillrätta med attityden till spårspring som förutom att påverka punktligheten även är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för förarna säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

När infrastrukturfel uppstår på ”fel” ställe blir konsekvenserna för punktligheten tyvärr stor och omedelbar, vilket inte minst vårens två stora spårbytesarbeten på södra och västra stambanan visat. Samma gäller fordonsfel. Om de som nu i april inträffar i områden där trängseln på spåren är som störst blir också fler tåg, och i förlängningen fler resenärer, drabbade.

– Järnvägen har haft en tuff start på sitt återtåg, men allt är inte nattsvart. Förutom trendbrottet i punktligheten från mitten av månaden ser vi också hur trafikvolymerna fortsätter återhämta sig. Vi får hålla i och hålla ut, jag är övertygad om att järnvägen och resenärerna är på rätt spår och att vi går både en punktligare och ljusare tid till mötes avslutar Ann-Sofi Granberg.

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 16 april då 1 889 av 1 980 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en puntlighet på 95,4 procent. Bäst vardag var onsdag 13 april då 2 914 av 3 180 tåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 91,6 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade torsdag 7 april. Av 3 128 framförda persontåg ankom 2 596 sin slutstation i rätt tid. De enskilt största orsakerna till att punktlighetsresultatet denna torsdag inte blev bättre än 83,0 procent var utöver pågående spårbyten på södra och västra stambanan även ett växelfel vid Ulriksdal norr om Stockholm som orsakde tågköer, trängsel och förseningar.

Sett till enskilda dagar under april så var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent i 15 dagar och under 90 procent i 13 dagar.

Jämfört med mars förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment, kortdistanstågen ökade med 0,6 procentenheter, medeldistanstågen med 1,6 och långdistanstågen med 12,6 procentenheter. I jämförelse med april 2021 försämrades dock punktlighetsresultatet för alla tre segmenten, kortdistanstågen backade med 1,0 procentenheter, medeldistanstågen med 5,0 procentenheter medan punktlighetsresultatet för långdistanstågen försämrades med 19,0 procentenheter.