Railcare tar förnyat avtal för järnmalmstransporter

Railcare ska köra tre omlopp per dygn på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare. Foto: Railcare

Railcare har tecknat ett förnyat avtal med LKAB Malmtrafik avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till cirka 50 miljoner kronor och sträcker sig fram till och med 31 december 2022. Transporterna, som omfattar tre omlopp per dygn på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare kommer att påbörjas snarast.

– Dessa transporter kräver hög leveranssäkerhet och att vi nu har fått förnyat förtroende av LKAB är ett kvitto på vår väl fungerande transportverksamhet och givetvis mycket glädjande, säger Mattias Remahl, CEO Railcare Group.

Railcares tidigare avtal med LKAB Malmtrafik inleddes i juni 2020 och omfattade då ett omlopp per dygn. Under avtalsperioden har det förlängts och utökats till att omfatta tre omlopp per dygn när avtalet upphörde 31 december 2021.