Railcare utvecklar batteridrift på underhållsmaskiner

Railcare konverterar sina äldre dieselmotorer till emissionsklass V. Foto: Railcare

Som en del i koncernens pågående hållbarhetsarbete har Railcare satt upp ett tydligt mål att minska förbrukningen av fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40 procent till år 2025.

– Vår kärnverksamhet är att arbeta på järnvägen för att göra den hållbar, och då måste vi givetvis sätta miljön högt på agendan. Vi förtydligar nu detta med ett offensivt mål, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare.

Grunden till beslutet har sin utgångspunkt i det hållbarhetsarbete som pågår inom koncernen. Railcare har kommit fram till att den största skillnaden kan uppnås genom att minska de fossila utsläppen från drivmedel inom entreprenad- och transportverksamheten, och därför är även målsättningen kopplat till detta område.

– Vi är ett innovativt företag och ska givetvis utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning. Med detta tydliga mål blir det också möjligt att lägga våra utvecklingstimmar där de gör som störst nytta för både kund och miljö, säger Mattias.

Railcare har under året lanserat världens första och största underhållsmaskin med 100% batteridrift. MPV, Multi Purpose Vehicle, som den kallas är ett stort steg för att nå det uppsatta målet. Den batteridrivna maskinen är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll, och kan dessutom ses som en stor powerbank på järnvägen för att driva andra underhållsmaskiner. MPV har varit i drift ungefär fyra månader och visat mycket goda resultat. Men även här finns utvecklingspotential. Mattias berättar:

– Vi kommer nu att påbörja ett arbete med hur MPV:n kan laddas på ett mer långsiktigt hållbart sätt. Eftersom laddinfrastrukturen vid sidan av järnvägen inte är utvecklad ännu så undersöker vi, hur vi med hjälp av strömavtagare, kan plocka ned ström från tråden för att ladda våra batterier på MPV:n.

Förutom att fortsätta utvecklingen av batteridrift på maskiner så kommer Railcare även att se över sina befintliga lok.

– Ett arbete med att konvertera äldre dieselmotorer för att kunna uppfylla emissionsklass Steg V på våra maskiner har redan inletts, vilket har minskat dieselförbrukningen markant, avslutar Mattias.