Railcare tar uppdrag av Nordic Re-Finance

Railcare ska uppgradera 28 lok för den skandinaviska marknaden. Foto: Railcare

På uppdrag av lokuthyrningsföretaget Nordic Re-Finance arbetar Railcare med att uppgradera och anpassa totalt 28 lok som ska hyras ut på den skandinaviska marknaden. Uppdragen kommer att pågå under perioden 2022-2024.

– Vi är mycket glada över det förtroende som vi har fått, och det nära samarbete vi har med Nordic Re-Finance. Det ger oss en långsiktighet samtidigt som verksamheten utvecklas, säger Patrik Söderholm, verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad.

Nordic Re-Finances senaste investering är sex Traxx-lok som köpts in från Schweiz och kommer i största utsträckning att användas i godstrafik. Railcare har fått uppdraget att Norden-anpassa dessa lok för körningar i Sverige och Norge samt hantera hela godkännandeprocessen gentemot EU:s Järnvägsbyrå, ERA, och deras databas ’One-stop-shop’. Arbetet pågår och leverans planeras ske under Q1 2023. Ordervärdet uppgår till cirka 10 miljoner kronor.

– Railcare har ett helhetserbjudande som är ganska unikt. Eftersom koncernen har allt ifrån egen verkstad till lok och lokförare, så finns en oerhört stor förståelse för behoven som uppstår. Det visar sig dels genom den kunskap de besitter, dels responstid på uppkomna problem, säger Arvid Haag, Fleet Manager på Nordic Re-Finance.

Utöver Traxx-loken så kommer Railcare även att installera det nya ETCS-tågskyddssystemet på 22 TMe-lok, avsedda för godstrafik och entreprenadarbeten, som finns i Nordic Re-Finances lokflotta.  Ordervärdet på detta projekt uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

– Installationerna har redan påbörjats och pågår med flera lok per kvartal fram till och med 2024, berättar Patrik Söderholm. 

ETCS är det ombordsystem som kommer att krävas i alla lok när det svenska tågskyddssystemet uppgraderas till en gemensam europeisk standard - ERTMS.

– Den svenska lokflottan står inför en omfattande omställning. Vi har redan samlat på oss mycket erfarenhet och ser fram emot att kunna hjälpa fler kunder med uppgraderingen.