Railcare tar snöröjningskontrakt med Trafikverket

Railcare har ett antal maskiner strategiskt utplacerad för att vara på rätt plats där det behövs som mest. Foto: Railcare

Trafikverket nyttjar sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med Railcare med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med 2025-04-30 och ordervärdet uppgår till 40 miljoner kronor per år.

Snöröjningskontraktet innebär att Railcare inför vintersäsongen har ett antal maskiner och personal strategiskt utplacerade i Sverige för att på kortast möjliga tid vara på plats där det behövs som mest. Snösmältarmaskiner används i huvudsak på bangårdar och stationer där snön sopas och slungas upp i stora tankar där den smälts. Snöplogar används på bangårdar och på linjen.

– Den gångna vintern utförde vi snöröjningsarbeten på Skånebanan för första gången och redan i början av december. Klimatförändringar bidrar till kraftigare väderomslag och det känns därför bra att våra snöröjningsmaskiner även de kommande tre vintrarna fortsätter att utföra snöröjningsarbeten på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group.