Railcare tecknar avtal med Trafikverket

Underhållsmaskinen MPV kan nu avropas av Trafikverket. Foto: Railcare

Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadarbeten i Sverige. Avtalsperioden är på tre år med option om förlängning på ytterligare 1+1 år. Avtalet ger förutsättningar för Railcares senaste innovation MPV, en batteridriven underhållsmaskin för järnvägen.

Ramavtalet omfattar utförande av förarbeten inför kommande spårbyten och underhåll som ingår i Trafikverkets planer. Liksom tidigare ramavtal med Trafikverket kommer löpande avrop att ske.

– Det är positivt att vi tecknat ett nytt avtal med Trafikverket som är en av våra viktigaste kunder. Att det nya ramavtalet dessutom öppnar upp för vår batteridrivna underhållsmaskin är ett viktigt steg för Railcare och för järnvägen i stort. Det driver på omställningen till en mer hållbar järnväg, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group.

Den batteridrivna underhållsmaskinen MPV, Multi Purpose Vehicle, kan avropas för arbeten där Railcares vakuumteknik idag används. Det kan exempelvis vara för kabellokalisering och kabelhantering, ballastbyten i växlar och korsningar, samt underhåll eller omlokalisering av dränering. MPV:n kan även användas som en stor powerbank för att förse andra maskiner med el.

– Spårarbete både under och ovan jord ställer höga krav på säkerhet och arbetsmiljö utan att tappa i effektivitet. MPV:n är väl lämpad för dessa jobb eftersom batteridriften minskar fossila utsläpp och reducerar ljudnivåerna avsevärt för såväl medarbetare som närboende, avslutar Mattias Remahl.

Railcare utvecklar för närvarande även ett mer långsiktigt hållbart sätt att ladda MPV där man med hjälp av strömavtagare kan plocka ned ström från kontaktledningen för att ladda batterierna direkt på spåret.