Göteborgs Spårvägar väljer nytt underhållssystem

Data skapar förutsättningar för att kontinuerligt utveckla underhållsarbetet. Foto: Prevas

För att klara framtida förändringar valde Göteborgs Spårvägar redan 2015 att satsa på ett nytt underhållssystem. Valet föll på HxGN EAM, där Prevas hjälpte till med implementering, kompetens och extra resurser vid brist på kapacitet. Ett lyckosamt samarbete som nu fördjupas ytterligare.  

– Vi är mycket glada att återigen få förtroendet från Göteborgs Spårvägar. Vi på Prevas har under lång tid byggt upp vår kompetens och leveransförmåga inom underhållslösningar. Avtalet är ett bevis på att vi har lyckats och att vi är en uppskattad samarbetspartner. Jag vill också passa på att berömma våra duktiga och engagerade medarbetare, säger Ylva Amrén, ansvarig för Prevas verksamhet i Göteborg. 

Avtalet med Göteborgs Spårvagnar omfattar flera delar för utveckling och underhåll av HxGN EAM, som underhållsplanering, materialplanering, produktionsplanering, rapportering och integration. 

– Det första steget på vår fortsatta resa är att flytta HxGN EAM till en molnbaserad lösning. Därmed skapas bättre förutsättningar till att kontinuerligt utveckla underhållsarbetet och vi får tillgång till ny teknik som hjälper oss på vår fortsatta digitaliseringsresa. Prevas tillsammans med Hexagon är ett ovärderligt stöd i den processen, säger Jonas Lindberg, IT-chef på Göteborgs Spårvägar.

Faktabaserade beslut ökar möjligheterna att uppfylla hållbarhetsmål och använda resurser som material, energi, människor och miljö på ett klokt sätt. Kunder inom tillverkning, energi, fastighet, transporter med flera använder HxGN EAM för att övervaka, spåra och extrahera mesta möjliga värde från sina tillgångar samtidigt som riskerna med driftstopp och onödiga oplanerade kostnader minimeras.