Köpenhamns S-Bane kör förarlöst 2037

Köpenhamns S-Banes signalteknik uppgraderas. Arkivbild

Ricardo Certification kommer att vara bedömningsorgan för DSB som arbetar med att automatisera Köpenhamns S-bana till "Grade of Automation 4", GoA4. S-banan förväntas vara under GoA4-drift år 2037.

Trots att det kommer att dröja 15 år innan automationen är fullt genomförd kommer Köpenhamns S-Bane att vara ett av de mest utvecklade spårvägarna med GoA4-drift i världen. Med sina 172 kilometer blir den också en av de längsta. Ricardo Certification kommer att hjälpa DSB under hela konverteringsprogrammet, och se till att det kommer att vara i linje med den europeiska gemensamma säkerhetsmetoder för riskbedömning och riskbedömning.

– Efter att ha stöttat S-Banes signaluppgraderingar under de senaste tio åren har vi en djup förståelse för systemet och de processer och teknologier som ligger till grund för det, säger Mark Dodsworth, Business Manager för Ricardo Certification Denmark.

Den planerade GoA4-operationen bygger på uppgraderingen av S-Banes signalteknik till kommunikationsbaserad tågkontrollövervakad tågdrift. Det planerade köpet av nya tåg kommer också att ligga i linje med den förväntade översöringen till GoA4. Denna grad av automatisering innebär att tågen kan köras utan personal ombord.