Banedanmark tar tågstyrsystemet CBTC i bruk på Köpenhamns S-tåg

Snart är hela S-tågnätets signalsystem digitaliserat. Foto: Banedanmark

Banedanmark har tagit det digitala tågstyrsystemet CBTC i bruk på Köpenhamns S-tåg. Mer än hälften av S-tågen körs nu med det nya digitala signalsystemet CBTC.

Banedanmark har infört det nya systemet mellan Nordhavn i norr och i Carlsberg och Sydhavn i söder via Köpenhamns centralstation, genom vilken de flesta S-tågslinjer passerar. Det betyder att hela S-tågsnätet i inre Köpenhamn har gått från att köra med gamla, analoga signalsystem från 1970-talet, till ny digital signalteknik.

– Med det nya systemet samlar vi spår, tåg och trafikcentraler i ett och samma system. Eftersom det nya systemet är digitalt blir det mindre sårbart”, säger Janus Steen Møller, direktör för Signal Systems i Banedanmark.

Utrullningen av de digitala systemen mellan Nordhavn i norr och Carlsberg och Sydhavn i söder är den näst sista i ordningen innan all S-tågstrafik kan köras med det nya CBTC-systemet. I slutet av 2022 kan Banedanmark avsluta den allra sista utbyggnaden av det nya signalsystemet. Då kommer CBTC att tas i bruk på hela södra delen av S-banan mellan Sydhavn och Køge samt mellan Carlsberg och respektive Høje Taastrup och Frederikssund.