Rekord för järnvägstransporter i Göteborgs hamn

Mycket av det långväga exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål och skog. Det fraktas i regel på tåg från inlandet till Göteborgs hamn för transport på containerfartyg till exportmarknader i bland annat Asien. Bild: Göteborgs Hamn.

Järnvägstransporterna fortsatte att öka stort i Göteborgs hamn under 2021 – aldrig förr har hamnen lastat och lossat mer järnvägsburet gods. Totalt transporterades 458 000 TEU genom hamnen på järnväg under 2021, vilket är den största årsvolymen i hamnens 400-åriga historia.

Järnvägsvolymerna ökade med 9 procent jämfört med förra året, till 458 000 TEU. Utvecklingen har flera förklaringar, där fyra nya tågpendlar som startat trafik under året som gick till och från Piteå, Gävle, Fiskarheden och Jönköping är några.

Ovanpå det ökade tillväxten i det i det befintliga systemet med tätare avgångar och högre lastningsgrad. Årets raketdestinationer var Falköping vars trafik ökade med 27 procent, samt Nässjö och Karlstad som ökade med 19 procent vardera.

– Intresset är betydligt större nu än vad det var för bara några år sedan – alla vill ta tåget just nu. I grunden är det en konsekvens av den höga kapacitet som järnvägstransporter erbjuder och fortsatt ökande miljömedvetenhet hos transportköparna. Järnvägen är också ännu starkare gentemot lastbilstrafiken nu på grund av ökade dieselpriser och den chaufförsbrist som blivit allt tydligare under pandemin, säger Antti Laakso, Senior Logistics Development Manager på Göteborgs Hamn.

I hamnen har man arbetat långsiktigt under 20 års tid för att stärka järnvägsinfrastrukturen i hamnen genom hamnens järnvägskoncept Railport Scanidinavia, ett arbete som bedrivits i samverkan med bland annat Trafikverket och hamnens terminaloperatörer.

– Systemet har blivit tillförlitligare i och med utbyggnad och upprustning av Hamnbanan som leder in till kajkanten. Inne i hamnen har effektiviteten ökat tack vare satsningar på spåranslutna omlastningsterminaler och inte minst APM Terminals stora investeringar i containerterminalens järnvägshantering. Det bygger attraktionskraft, säger Antti Laakso.

Järnvägsburet containergods ökar även sett till andel i hamnen – över 60 procent av containergodset som går över kaj tar numera tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som få andra internationella storhamnar når upp till.

Från Göteborgs Hamns sida tror man på fortsatt utveckling av godstrafiken på järnväg. Redan under nästa år förväntas godsmängderna överstiga 500 000 TEU. Men det finns trots allt utmaningar på sikt. Tågoperatörerna ser ett högt tryck från transportköparna, vilket gör att kapaciteten i det svenska järnvägsnätet behöver växa snabbare.

– Alla är sedan länge överens om att godstågstrafikens utveckling är positiv för miljön och svensk industris konkurrenskraft. Godstrafiken måste prioriteras tydligare enligt det uppdrag Trafikverket har, och det är otroligt viktigt att det görs för att den här klimatsmarta utvecklingen ska kunna fortsätta, säger Antti Laakso.