Sämre punktlighet under februari

Februari trist månad ur punktlighetssynpunkt. Foto: Trafikverket

Februari blev en stökig månad för både järnvägsföretag och resenärer. Utöver oväder, urspårningar och fordonsfel har ett antal akuta problem i anläggningen påverkat punktligheten. Den brand som uppstod i ett teknikhus norr om Stockholm tillsammans med ett omfattande spårfel mellan Flen och Sparreholm på Västra stambanan fick nästan 3000 persontåg, varav en majoritet var fjärrtåg, att bli försenade till sina slutstationer. I slutet av månaden upptäcktes ytterligare ett akut spårfel vid besiktning, den här gången på södra stambanan mellan Flisby och Nässjö.

Under februari ankom 70 298 av 78 441 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,6 procent. Totalt gjordes 879 255 stopp för på- och avstigning längs de spår Trafikverket förvaltar mellan Riksgränsen och Trelleborg.

– Februari var helt ärligt en riktigt trist månad ur punktlighetssynpunkt med flera olika störningar. Extra tråkigt är det så klart med akuta fel i anläggningen när alla järnvägsföretag nu står i startgroparna för att kunna hälsa resenärerna tillbaka efter två år av restriktioner och rese-begränsningar säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik, och fortsätter:

– Den här typen av omfattande akuta fel på några av våra mest trafikerade banor är dessbättre ovanliga. När de tack vare  löpande besiktningar upptäcks finns så klart inget alternativ till att sänka hastigheten tills de aktuella sträckorna kunnat rustas upp och moderniseras. Säkerheten går alltid först, även om det under en period innebär längre restider och därmed en sämre punktlighet.