ETCS-validering för järnväg i norra spanien slutförd

Korridoren har utvecklas för att koppla samman Madrid med Ourense, Santiago de Compostela och Vigo. Foto: RENFE

ETCS-nivå 2-valideringen som inleddes i april på en 104 kilometer lång höghastighetslinje genom bergen mellan spanska Pedralba de la Pradería och Taboadela är nu avslutad. Rutten utgör nästa del av korridoren utvecklas för att koppla samman Madrid med Ourense, Santiago de Compostela och Vigo.

ETCS är den viktigaste komponenten för signalering och tågkontroll i ERTMS, European Rail Traffic Management System. ETCS beräknar kontinuerligt en säker maximal hastighet för varje tåg. ETCS spårutrustning och tågburna system måste följa standard enligt de olika ETCS-nivåerna.

Den initiala valideringen av ETCS-linjeapparaten utförs av ADIF Alta Velocidad med hjälp av en klass 730 elektrodiesel som har en maximal hastighet på 250 kilometer i timmen. Genomförandet av ETCS-testet gör det möjligt att starta pålitlighetstester före den skarpa lanseringen. Tillsammans med idrifttagningen pågår testning av andra delsystem inklusive GSM-R och fasta telekommunikationslänkar, med särskilt fokus på täckning i tunnlar.

Den kuperade naturen i det lokala landskapet gör att större delen av rutten är förlagd i tunnel. Cirka 80 procent av sträckan ligger i tunnlar. När kommersiell verksamhet startar kommer tågen att anslutas vid Taboadela och fortsätta till Ourense på över ett 15 kilometer långt dubbelspår.