Trafikverkets banavgifter för godstrafik följer inte järnvägslagen

Transportstyrelsen förelägger Trafikverket att anpassa banavgifterna för godstrafik. Foto: Liza Simonsson

Trafikverkets banavgifter för godstrafik måste justeras så att de följer kraven i järnvägslagen. Detta ska införas senast till tidtabellen för 2025, enligt ett föreläggande från Transportstyrelsen.

Sedan 2007 är det krav på att Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare ska ta ut en avgift som ska motsvara marginalkostnaden för trafiken, alltså den kostnad som uppstår när tåget körs. Trots tidigare föreläggande har Trafikverket ännu inte fullt ut anpassat banavgifterna för godstrafik.

– Trafikverket har haft många år på sig att genomföra de höjningar som krävs för att uppfylla lagens krav. Deras argument att visa hänsyn till en prövad bransch är begripligt. Men här blir det en subvention som inte är tillåten. Vi som tillsynsmyndighet har därför skyldighet att agera, säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Trafikverket har meddelat att banavgiften för godstrafik inte kommer att uppgå till marginalkostnaden förrän i tidtabellen för 2028. Persontågtrafiken bedöms betala sina marginalkostnader från och med i år.

Transportstyrelsen bedömer att höjda banavgifter kan bli en ekonomisk börda för de järnvägsföretag som drabbas.

– Om det finns en önskan att stötta godstransporter på järnväg finns det lagliga sätt att göra det på, till exempel genom miljökompensation, säger Carl von Utfall Danielsson.