Regeringen sänker banavgifter för järnvägen

Banavgifter regleras på EU-nivå. Arkivbild

Regeringen har avsatt 1,37 miljarder kronor för att minska pandemins konsekvenser på järnvägsoperatörernas ekonomi. Nu kan Trafikverket helt eller delvis avstå från att ta ut banavgifter för perioden 1 mars 2020 – 30 september 2021. Operatörer av såväl persontrafik som godstrafik på järnväg har påverkats ekonomiskt av coronapandemin.

Banavgifter regleras på EU-nivå. EU har gett medlemsstaterna möjligheten att tillåta infrastrukturförvaltare att sätta ner banavgifterna mot bakgrund av pandemin.