94 personer omkom i spårtrafiken under 2021

Plankorsningsolyckor bidrar till olyckor på järnvägen. Arkivbild

Under 2021 omkom 94 personer i spårtrafiken. Det är en ökning jämfört med året innan när 85 personer omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2021 omkom 89 personer på järnväg och 4 personer i tunnelbana. En person omkom i spårvägsolycka under året. Antalet döda i spårtrafiken har ökat i jämförelse med 2020, men ligger i nivå med åren dessförinnan.

– I relation till trafikmängden minskar antalet omkomna och allvarligt skadade. Men minskningen är inte stor, och det kan finnas större variationer från år till år. I den bemärkelsen ser 2021 ut som ett relativt vanligt år, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

I de preliminära siffrorna ingår självmord. Historiskt utgörs majoriteten, omkring 85 procent, av dödsfallen inom spårtrafik av självmord, vilket troligen också är fallet för i fjol. De vanligaste olycksorsakerna efter suicider är personpåkörningar till följd av obehöriga i spår och plankorsningsolyckor.