Lägre punktlighet för persontågen

Tågen har haft svårare att hålla tidtabellen under 2021. Arkivbild

Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har tågen haft svårare att hålla tidtabellen under 2021. Fler sent inställda tåg bidrog till det lägre resultatet. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2021 anlände 89,8 procent av alla planerade tåg till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Resterande tåg var mer försenade eller ställdes in med kort varsel. Siffran kan jämföras med 93,5 procent från rekordåret 2020 och är i paritet med nivån för perioden 2013–2017.

Det fanns både toppar och dalar i tillförlitligheten under 2021. Högst var tillförlitligheten i april då 92,7 procent av tågen ankom sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell, och lägst i december med 83,5 procent. Resultatet för december är det lägsta för en enskild månad sedan 2013, vilket bland annat påverkas av att drygt 5 procent av de planerade tågen ställdes in sent.

Pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör ungefär hälften av alla framförda tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Statistiken visar att 93,4 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under 2021. Fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, som är betydligt färre i antal, har haft svårare att hålla tidtabellen och det är där den största försämringen kan ses. 80,8 procent av dem anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket kan jämföras med 86,6 procent året före.

Statistiken visar också att de allra flesta förseningarna är små. Inom 15 minuter hade 95 procent av tågen kommit fram till sin slutstation 2021. Tågen med de allra största störningarna, de som ställs in med kort varsel eller som är försenade i mer än en timme, utgjorde 2,8 procent av tågen. Året före var den siffran 1,7 procent.