Säkerheten prio ett hos Hector Rail

EU strävar efter att skapa en gemensam säkerhetsstandard för järnvägen. Foto: Hector Rail

Som det enda järnvägsföretaget med tillstånd att verka i hela Skandinavien har Hector Rail ett stort antal krav och bestämmelser att förhålla sig till. Säkerhetskulturen genomsyrar därför hela verksamheten och varje anställd får lära sig devisen ”Om du inte kan göra det på ett säkert sätt, gör det inte”.

– För oss är säkerheten prio ett. Att vi uppfyller alla förväntningar som våra kunder har på oss är viktigt, men det allra viktigaste är alltid säkerheten för vår personal, säger Björn Nettervik, Säkerhet- och Kvalitetschef på Hector Rail.

Sedan Björn Nettervik började som säkerhets -och kvalitetschef på Hector Rail för snart fyra år sedan har säkerhetsarbetet utvecklats och fått ett större fokus. Säkerhetsutmaningarna består huvudsakligen av tre delar: säkerheten relaterat till transporterna, uppfyllandet av myndighetskrav och interaktion med allmänheten.

– Vi jobbar med allting vi kan påverka; för oss handlar det ofta om att säkerställa att godset är lastat på rätt sätt och att våra tåg uppfyller gällande krav som är högt ställda. Våra förare genomför rutinmässiga kontroller av bromsar och säkerhetssystem inför varje avgång för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Våra ISO-standarder hjälper oss också att fortlöpande säkra kvalitén i vår organisation gen om att låta hela företaget jobb på ett strukturerat sätt, säger Björn Nettervik.

Björn Nettervik, säkerhet-och kvalitetschef, Hector Rail. Foto: Hector Rail

Som Sveriges enda järnvägsföretag med tillstånd att transportera gods på järnväg i hela Skandinavien, har Hector Rail länge behövt förhålla sig till ett antal olika regelverk. Samtidigt har myndighetskraven blivit fler i takt med att EU strävar efter att skapa en gemensam standard för hela unionen. Även om harmoniseringen har fördelar, innebär den ökad byråkrati och att administrationen tar allt mer tid utan att det i samma grad bidrar till en högre säkerhet eftersom säkerheten på järnväg i Skandinavien länge hållit en hög kvalitet. Hector Rail använder ett digitalt rapportsystem där de anställda rapporterar in händelser och potentiella risker. Detta ligger sedan till grund för både direkta åtgärder och det proaktiva säkerhetsarbetet.

– Vi har en otroligt god rapportkultur och det är grundläggande i ett järnvägsföretag, eftersom det är personalen där ute som ser de risker som finns. Rapportsystemet ger oss möjlighet att simulera scenarion för att se hur olika risker kan påverka oss – allt från risken för urspårning och kompetensbrist inom personalen till transport av olika typer av farligt gods. Det är väldigt effektivt och gör att vi alltid kan ligga steget före. Säkerheten för alla järnvägsföretag är ett grundläggande krav. Hector Rail har en säkerhetskultur som bygger grunden i detta arbete och gör oss till en stark partner gentemot myndigheter och för våra kunder, avslutar Björn Nettervik.