Förnyat trafiktillstånd för Hector Rail

Hector Rail inför nya arbetsrutiner för fordonsförvaltning. Foto: Hector Rail

Hector Rail har förnyat sitt tillstånd för att köra trafik i Sverige, Norge och Danmark. Utfärdare av det gemensamma säkerhetsintyget är Europeiska Järnvägsbyrån, ERA.

Under våren har arbete även pågått med att certifieras som ECM, Entity in Charge of Maintenance. Från och med 16 juni 2022 är det enligt EU förordning 2019/779 obligatoriskt att alla fordon har en certifierad ECM. Certifieringen säkerställer att den som styr underhåll och förvaltning av ett fordon har ledningssystem och kompetens som uppfyller kraven i förordningen.

För att möjliggöra ECM-certifieringen har Hector Rail infört nya arbetsrutiner för hur fordonsförvaltning och underhållsstyrning av loken görs. Under tillståndsprocessen har Hector Rail också anpassat sitt säkerhetsstyrningssystem enligt kraven i den nya EU-förordningen, CSM-SMS - gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem.