Covid rubbar inte godsflödena i Sverige

Godsflödena i Sverige har varit stabila under pandemin. Foto: Trafikanalys

Det har bara skett små förändringar i transportmönster och volymer i Sveriges godstransporter under coronapandemin. Däremot har många företag tvingats att anpassa sig till snabba förändringar på godstransportmarknaden. Det visar en ny rapport som beskriver hur coronapandemin har påverkat godstransporternas flöden och aktörer.

Coronapandemin har påverkat samhället i grunden och medfört stora förändringar i våra konsumtionsmönster. Det har i sin tur påverkat godstransporterna.

– Trots en stor variation i efterfrågan på världsmarknaderna, prisökningar på råvaror och störningar i de globala godstransportsystemen så har de godstransporterna i Sverige ändå fungerat relativt väl, säger Hans Ten Berg, projektledare, Trafikanalys.

Förutom de kraftiga svängningarna under pandemins första veckor ses på en sammanslagen nivå bara små förändringar i nationella transportmönster och godsvolymer. Det är dock oklart vilka ekonomiska och strukturella långtidseffekter pandemin kommer att få och vilka konsekvenser det medför för godstransporterna.

Under pandemiåret 2020 ses ökade godsmängder från skogsbruk, metallråvaror och kartong. Varor som har haft en stor efterfrågan under pandemin, både i Sverige och utrikes. Inom vissa varugrupper märks också en överflyttning från transporter på sjö och järnväg till transporter på väg.

Intervjuer med godstransportaktörer visar en mer komplex bild. Företag har behövt anpassa sig till snabba förändringar på godstransportmarknaden för att upprätthålla volymer, eller för att på kort tid växla upp verksamheten under pandemin. Vissa företag som har haft lägre lönsamhet under pandemins första våg, till exempel de som kört varor till hotell och restaurang, har fortsatt haft minskade volymer under pandemins andra och tredje våg.

Pandemin har också bidragit till en ökad e-handel. Marknaden för transporter av e-handelns paket och livsmedel har haft en stark tillväxt, med flera "uppstickare" bland företagen som verkar på marknaden. En ny standard ser ut att börja ta form inom logistikbranschen, med fossilfria transporter och IT-system som svarar mot kundernas krav på snabbhet, spårning, kommunikation mot kund och flexibla leveranssätt.