Fortsatt nedgång i regional linjetrafik

Antalet påstigande minskade mellan 2020 och 2021 för buss, spårväg samt järnväg

Det totala antalet påstigande resenärer i regional linjetrafik minskade med 4 procent under 2021 jämfört med året innan. I jämförelse med 2019 motsvarar det en minskning med 36 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2021 genomfördes knappt 1,1 miljarder resor med regional linjetrafik, det vill säga kollektiva färdsätt som är samhällssubventionerade. Samtidigt har den sammanlagda reslängden för alla genomförda resor minskat med 7 procent sedan 2020.

Trafiken på väg, det vill säga med buss och andra vägfordon, är det största trafikslaget med nästan 551 miljo­ner påstigningar under 2021. Det motsvarar mer än hälften av det totala antalet påstigningar i subventionerad regional linjetrafik. Antalet påstigningar i den subventionerade linjetrafiken är för 2021 på den lägsta nivån åtminstone sedan 2010. I samtliga trafikslag har antalet påstigande ökat fram till 2019 men effekterna av pandemin syns tydligt helåren 2020–2021.

Antalet påstigande minskade mellan 2020 och 2021 för buss, spårväg samt järnväg med 8, 1 och 5 procent. Respektive trafikslag har tappat mellan 29 och 39 procent av påstigningarna mellan 2019 och 2021.

Variationen mellan länen är stor när antalet påstigningar sätts i relation till befolkningen. Stockholm har högst antal påstigningar per invånare med 230 i genomsnitt.* Riksgenomsnittet var 101 påstigningar per invånare. Minst antal påstigningar hade Gotlands län med 11 påstigningar per invånare under 2021.

Ett minskat resande gav också lägre intäkter 2021. Samtidigt ökade kostnaderna för kollektivtrafiken med nästan 2 procent. Under 2021 uppgick de totala kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige till cirka 52,7 miljarder kronor och verksamhetsintäkterna till drygt 18,7 miljarder kronor. Det innebär att endast 35 procent av kostnaderna täcktes av verksamhetsintäkter. Subventionerna till kollektivtrafiken ökade med 7 procent jämfört med 2020 och nästan 24 procent i jämförelse med 2019.