Hälften av omkomna i bantrafiken i förbjudet spårområde

Inte sedan 2000 har varit så få självmord i tunnelbanan. Foto: Trafikanalys

Under 2021 dödades 17 personer och 20 skadades allvarligt i olyckor inom bantrafiken, det vill säga vid järnväg, spårväg och tunnelbana sammantaget. Det är 13 respektive 4 personer fler än 2020 då antalet omkomna låg på en ovanligt låg nivå. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Av de totalt 17 omkomna i olyckor befann sig 8 på en del av spårområdet där det är förbjudet att vara. Motsvarande siffra för allvarligt skadade var 6 av 20 personer. Flest omkommer vid järnvägen, där bland annat 8 personer förolyckades vid plankorsningar, exempelvis när ett tåg kör på en trafikant där vägen korsar järnvägen. Det är sällan någon omkommer i spårvägstrafiken, däremot står den för en större del av de allvarligt skadade.

– Inom transportpolitiken finns målet om maximalt 48 omkomna och 26 allvarligt skadade personer år 2030, där även självmordshändelser i bantrafiken räknas in. Helt avgörande för att nå det målet är att minska antalet självmord, säger Fredrik Söderbaum, statistiker vid Trafikanalys.

Merparten av personerna som omkommer i bantrafiken gör det i självmord. Totalt avled 85 personer till följd av självmord under 2021, 83 vid järnväg och 2 i tunnelbanan. Noterbart är att det inte sedan 2000 har varit så få självmord i tunnelbanan. Under 2000-talet har antalet omkomna i självmord varierat mellan 50 och 98 personer per år i bantrafiken totalt.

Män dominerar bland de omkomna, både i olyckor och självmordshändelser. Under 2021 var drygt 7 av 10 omkomna personer män.