Få omkomna i olyckor i bantrafiken

Rekordlågt antal omkomna i bantrafiken. Foto: Trafikanalys

Under 2020 omkom 4 personer i olyckor inom bantrafiken, det vill säga vid järnväg, spårväg och tunnelbana sammantaget. Det är 14 personer färre än 2019 och det lägsta antalet sedan 2000 där den officiella statistiken startar. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Merparten av personerna som omkommer i bantrafiken gör det dock i självmords­händelser. Under 2020 avled totalt 81 personer till följd av självmord, 70 vid järnvägen och 11 i tunnelbanan. Under 2000-talet har antalet omkomna i självmord varierat mellan 50 och 98 personer per år i bantrafiken.

– I spåren av coronapandemin har vi sett att framförallt persontrafiken och resandet på järnväg har minskat. Det har med andra ord varit mindre aktivitet i bansystemen vilket är viktigt att tänka på när olycksstatistiken jämförs med tidigare år, säger Fredrik Lindberg, statistiker vid Trafikanalys.

Samtliga som omkom i olyckor gjorde det vid järnvägen. Det handlar om två järnvägsanställda, en trafikant i en plankorsning, och en person som befann sig obehörigt på spårområdet. Män dominerar bland de som omkommer i bantrafiken, både i olyckor och självmordshändelser. Under 2020 var drygt 7 av 10 omkomna personer män.